Hệ thống bản lề tự động

Hệ thống bản lề âm sàn:

1.

2.

3.

 

Hệ thống bản lề trượt:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Hệ thổng bản lề gắn nổi:

 

1.

2.

3.

4.

5.

(028) 2241 0288

0989 759 499