Chính sách bảo mật

Cookie trên các trang web của chúng tôi

Ba loại cookie sau đây có thể được sử dụng trên các trang web của chúng tôi: (i) cookie chức năng, (ii) cookie phân tích, và (iii) cookie của bên thứ ba. Vu lòng lưu ý rằng chúng tôi cố gắng hết sức để tôn trọng sự lựa chọn của quý vị. Tuy nhiên, có khả năng rằng không phải tất cả các loại cookie đều được bao hàm trong chính sách này.

1. Cookie chức năng

Cookie chức năng cho phép quý vị thao tác di chuyển trên các trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của trang web, ghi lại thông tin về các lựa chọn mà quý vị đã thực hiện và điều chỉnh các trang web theo nhu cầu của quý vị. Nếu không có các cookie này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các tính năng nhất định, như ghi nhớ các chi tiết quý vị đã nhập và lưu ngôn ngữ ưa thích của quý vị. Vì những cookie này được sử dụng với mục đích duy nhất là làm trôi chảy quá trình giao tiếp với quý vị hoặc rất cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà quý vị yêu cầu, chúng vẫn sẽ được sử dụng dù không cần có sự chấp thuận của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể chặn chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của quý vị.

2. Cookie phân tích/thống kê

Cookie phân tích/thống kê giúp cải thiện hiệu năng các trang web của chúng tôi, nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Thông qua các cookie này, chúng tôi thu thập thông tin về chất lượng và/hoặc hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu cách người truy cập sử dụng các trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi cải thiện cách hiển thị nội dung của mình phù hợp với quý vị. Vì các cookie này không hoặc ít ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của quý vị, chúng vẫn sẽ được sử dụng dù không cần có sự chấp thuận của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể chặn chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của quý vị.

3. Cookie của bên thứ ba

Các loại cookie khác nhau của bên thứ ba được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Đầu tiên, để cho phép quý vị kết nối với chúng tôi và chia sẻ nội dung của chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ như Facebook), các cookie truyền thông xã hội có thể được cài đặt. Ngoài ra, cookie có thể được cài đặt để cho phép quảng cáo được cá nhân hóa (Google DoubleClick) và cookie để phân tích thêm việc sử dụng trang web của quý vị (Google Analytics). Các cookie của bên thứ ba này chỉ được đặt với sự chấp thuận của quý vị.

Cookie của bên thứ ba được đặt bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan. Thông tin và quyền kiểm soát của chúng tôi đối với các cookie này, các dữ liệu được ghi lại bằng cách sử dụng các cookie này, và mục đích sử dụng các cookie này rất hạn chế. Các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ sử dụng các thông tin thu thập được cho các mục đích riêng của họ, như để nhận biết và theo dõi quý vị trên các trang web trên Internet. Quý vị nên kiểm tra trang web của nhà cung cấp cookie bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin về các cookie này.

Chấp nhận, điều chỉnh và xóa cookie

Các cookie mà luật pháp yêu cầu cần có sự chấp thuận của quý vị, sẽ chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi khi có sự chấp thuận của quý vị. Bằng cách nhấp chuột từ trang đích mà không điều chỉnh cài đặt cookie, quý vị cung cấp sự chấp thuận của mình.

Nếu quý vị không muốn SkyTeam đặt các cookie trên thiết bị của mình, quý vị có thể từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt hoặc lựa chọn trình duyệt của quý vị. Quý vị cũng có thể chỉ từ chối cookie của các đối tác của chúng tôi. Quý vị cần điều chỉnh cài đặt riêng cho từng trình duyệt và từng thiết bị. Xem ví dụ hướng dẫn sử dụng này của wikiHow hoặc trang web All About Cookies. Đường dẫn dưới đây sẽ đưa quý vị đến trực tiếp hướng dẫn sử dụng trình duyệt của quý vị.

(028) 2241 0288

0989 759 499